Choose your plan

Pricing

Software fee

Limited-time Offers!

$40.00/month
Full Features
Unlimited Staff
2 cents/SMS
Hurry up! Offer expires soon

Payments Plus

$40.00/month
Full Features
Up to 8 staffs
2 cents/SMS

Register Lite Plan

$5.00/month/device
Full Features
Up to 12 staffs
2 cents/SMS

Register Plan

$44.95/month/device
Full Features
Up to 16 staffs
2 cents/SMS

Table Service Restaurant

$74.95/month/device
Full Features
Up to 20 staffs
2 cents/SMS

Hardware Pricing

Promax-5

$5,678
Free POS SYSTEM trị giá $2,300 khi đăng ký Full Service 1 năm:
 • 45 Posts/month: Facebook, Instagram, Google, Apple Map, Yelp & Twitter
 • Website đa chức năng, Appointment online
 • QR Code Menu + Review Boosting System
 • 1 video quảng cáo khách hàng
 • Hỗ trợ trả lời review trên Google Map
 • SEO Business Profile TOP 3 Google Map

PRO-X4

$4,567
Free POS SYSTEM trị giá $1,800 khi đăng ký Full Service 1 năm:
 • 30 posts/month trên Facebook, Instagram, Google, Yelp & Twitter
 • Website đa chức năng, Appointment online
 • QR Code Menu + Review Boosting System
 • Hỗ trợ Trả lời review trên Google Map
 • SEO Business Profile TOP 3 Google Map

Pro-X3

$3,456
Free POS SYSTEM trị giá $1,800 khi đăng ký Full Service 1 năm:
 • 30 posts/month trên Facebook, Instagram, Google, Yelp & Twitter
 • Website đa chức năng, Appointment online
 • QR Code Menu + Review Boosting System
 • Hỗ trợ Trả lời review trên Google Map
 • SEO Website Trang nhất Google Search

Gold

ABC SALON SYSTEM + CLOVER MINI

$2,295
 • 2 bước tính tiền nhanh nhất
 • Check in, tăng review, reward, remind, quản lý appointment, gift cards
 • Chia turn dễ dàng, tính lương, quản lý cash, doanh thu.
 • Vẫn hoạt động khi mất internet
 • Không giới hạn thành viên

Silver

ABC SALON SYSTEM + CLOVER FLEX

$2,195
 • 2 bước tính tiền nhanh nhất
 • Thanh toán tại bàn / ghế
 • Check in, tăng review, reward, remind, quản lý appointment, gift cards
 • Chia turn dễ dàng, tính lương, quản lý cash, doanh thu
 • Vẫn hoạt động khi mất internet
 • Không giới hạn thành viên

Bronze

ABC SALON SYSTEM + PAX A35

$1,795
 • 2 bước tính tiền nhanh nhất
 • Check in, tăng review, reward, remind, quản lý appointment, gift cards
 • Chia turn dễ dàng, tính lương, quản lý cash, doanh thu
 • Vẫn hoạt động khi mất internet
 • Không giới hạn thành viên